Bursa Serbest Bölgesinde  faaliyet gösteren siz değerli iş adamları; Bursa Serbest Bölgesinde Dernek kurma faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız.
3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve ona bağlı kararnameler ve yönetmelikler gereği ülkemiz ekonomik ve dış ticaret potansiyelini daha iyi değerlendirmek, yabancı Sermaye ve teknolojisinden yararlanmak, üretim, iç ve dış Ticaret hacmini arttırmak gibi amaçlarla Bursa  Serbest Bölgesinde kurulmuş kullanıcıların bu amaçlarına ulaşmak için kanunlarla yasaklanmamış olmak kaydıyla her türlü ekonomik ve teknik işbirliğini sağlamak ve geliştirmeğe yönelik bilgi, görgü ve teknolojiden yararlanma imkanlarını araştırmak, kullanıcılar arasında gerekli dayanışmayı mesleki ahlak ve kamu yararına en uygun bir verim ve ahenk içinde geliştirmeye çalışmak, kullanıcılara mesleki, ekonomik ve sosyal yönlerden rehberlik yapmak, mevzuatın aksayan ve günün gelişen şartlarına uymayan yönlerinin tashihi için gerekli merciler nezdinde teşebbüs ve uğraşıya girişmek, bölgedeki kullanıcılar ile çalışanlarının sorun ve konularının çözümü için faaliyet göstermek, yasal olmak şartıyla kullanıcıların menfaatlerini üçüncü şahıslara karşı korumak ve bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak amacı ile Bursa Serbest Bölgesi Yatırımcı iş adamları derneği ana sözleşmesini oluşturduk.
Derneğimiz ile ilgili BUSEB, Bursa Serbest Bölge Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, İzmir, Antalya, İstanbul ve Mersin Serbest bölgeleri ile bilgi alışverişi ve Antalya Serbest Bölge Yatırımcılar derneği başkanı ile koordineli çalışılarak destek alınmıştır.
Dernek merkezimiz ofisi için BUSEB Genel Müdürlüğünden kiralık yer tahsisi talep edilmiştir.  (İtfaiye ve Sağlık ocağı yanındaki ofis binası uygun görülmüştür) Ancak kuruluş aşamasında  kira yükü nedeni ve BUSEB Genel Müdürlüğünün oluru ile geçici irtibat adresi BUSEB Sekreterliği; Tel: 5248689 ve  5248688 no lu fakslarından faydalanma şeklinde olacaktır.
Derneğimiz kurulup yönetim kurulu oluşturuluncaya kadar kurucular kurulu adına siz değerli sanayici dostlarımızı firmanızdan 3 (üç) üye katılımı ile derneğin faaliyete geçmesi konusunda desteğinizi rica ediyoruz.  
Üyelik için gerekli belgeler aşağıda olup kuruluş  masraflarını  için her üyeden başlangıçta 500,-TL Katkı payı  alınacaktır.
Saygılarımızla,
Kurucular kurulu adına  
Ali UYAR  
Tel : 0 224 5248900 – Fax: 5248960 (Leoni Kablo) 0533 777 7304 Email : ali.uyar16@gmail.com
Kuruculardan İstenen Belgeler:
1)-Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Yabancı uyruklular için Türkiye de oturma izni
3)Tüzel kişileri temsil edecek gerçek kişiler için “Yönetim kurulu kararlı”  temsil belgesi

E-mail: info@busbiad.org

BUSBİAD © 2010 Bursa Serbest Bölge İş Adamaları Derneği / info@busbiad.org / Hisar Mevkii Liman Yolu Buseb Binası 16600 Gemlik / Bursa / TURKEY Tel:+900 224 524 89 00