HAKKIMIZDA / KURUCULARIMIZ

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve ona bağlı kararnameler ve yönetmelikler gereği ülkemiz ekonomik ve dış ticaret potansiyelini daha iyi değerlendirmek, yabancı Sermaye ve teknolojisinden yararlanmak, üretim, iç ve dış Ticaret hacmini arttırmak gibi amaçlarla Bursa Serbest Bölgesinde kurulmuş kullanıcıların bu amaçlarına ulaşmak için kanunlarla yasaklanmamış olmak kaydıyla her türlü ekonomik ve teknik işbirliğini sağlamak ve geliştirmeğe yönelik bilgi, görgü ve teknolojiden yararlanma imkanlarını araştırmak, kullanıcılar arasında gerekli dayanışmayı mesleki ahlak ve kamu yararına en uygun bir verim ve ahenk içinde geliştirmeye çalışmak, kullanıcılara mesleki, ekonomik ve sosyal yönlerden rehberlik yapmak, mevzuatın aksayan ve günün gelişen şartlarına uymayan yönlerinin tashihi için gerekli merciler nezdinde teşebbüs ve uğraşıya girişmek, bölgedeki kullanıcılar ile çalışanlarının sorun ve konularının çözümü için faaliyet göstermek, yasal olmak şartıyla kullanıcıların menfaatlerini üçüncü şahıslara karşı korumak ve bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak amacı ile Bursa Serbest Bölgesi Yatırımcı iş adamları derneği ana sözleşmesini oluşturduk.


Ali UYAR - LEONİ Kablo Ltd. (Satınalma Müd)

Ertuğrul Düzce - AUNDE Teknik A.Ş.- (Yön. Krl.Üyesi)

Hüseyin AKDEMİR - KUZULEKS A.Ş. (Yön Kur. Bşk)

Mehmet SELAM - FICOSA A.Ş (Fabrika Müd.)

Mesut TARIM - ÇİMTAŞ (Satınalma Müd.)

Murat ALKAN - EMAŞ A.Ş. ve Polimer Dış Tic Ltd

Necdet DEMİR - HSS Otomotiv A.Ş (Yön. Krl Üyesi)